Vyprazdňování rotující nádoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená bakalářská práce zpracovává děje spojené s hydromechanikou. Za vším stojí Eulerovy rovnice hydrostatiky, hydrodynamiky a Bernoulliho rovnice. Voda má v rotující nádobě charakteristickou hladinovou plochu. Při postupném zvyšování otáček se voda začne vylévat. Úkolem je rozbor a analýza dějů, které mohou nastat při rotaci nádoby s vodou.
This bachelor´s thesis handles with happenings related to hydromechanics. For all stands Euler´s equations of hydrostatics, hydrodynamics and Bernoulli´s equation. The water has got a characteristic surface in the rotating vessel, by increasing the revolutions the water begins to pour out. The task is analyzing the events that can occur when the vessel is rotating with the water.
Description
Citation
HIDEGHÉTY, A. Vyprazdňování rotující nádoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Pochylý, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO