Spojovací systémy založené na IP telefonii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Ve své práci jsem se zabýval návrhem a realizací komunikační sítě, která umožňuje dvěma nezávislým sítím využívat hlasové služby skrze šifrovaný kanál. Řešení je postaveno na routerech, které jsou tvořeny staršími PC s operačním systémem FreeBSD. Mezi routery je vytvořen statický šifrovaný tunel s využitím protokolu IPSec. Hlasové služby zajišťuje paketově orientovaná pobočková ústředna Asterisk s podporou signalizačního protokolu SIP. Toto řešení může sloužit např. pro připojení vzdálené pobočky k centrále firmy, které tak může využívat sdílené prostředky. K centrále se rovněž mohou připojit zaměstnanci z domova nebo na cestách. V tom případě se k autentizaci využívá SSL certifikátů. Tento způsob připojení je v dnešní době velmi žádánn.
My master’s thesis is focused on designing and creating communication network, which provides communication between two independent networks through encrypted tunnel. My solution is based on routers formed by older personal computers with FreeBSD like a operating system. Between routers is created static encrypted tunnel by using IPSec protocol. Voice services provides packet oriented exchange Asterisk with support of signaling protocol SIP. This solution can be used eg. for connecting remote branch to headquarters of company and then can branch utilize shrared resources. To headquarters can connect also remote workers from their home. In this case are used SSL certificates to authentication of user. This scenario is very required today.
Description
Citation
ZIMEK, J. Spojovací systémy založené na IP telefonii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
1. Definujte jednotku intenzity provozního zatížení 1 erlang. 2. Uveďte, v čem by došlo ke zlepšení v případě použití specializovaných zařízení ve funkci směrovačů. 3. Proč jste použil FreeBSD namísto LINUXu. 4. Byla porovnávaná rychlost v zašifrovaném režimu oproti nezašifrovanému?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO