Využití moderních technologií pro návrh výroby štítu a držáku závodní motorky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh výroby štítu a držáku závodní motorky KTM EXC 350. Jedná se o zakázku společnosti SolidVision, s. r. o. Práce je rozdělena do navazujících oddílů, tak jako bylo při návrhu postupováno. Součástí práce je charakteristika jednotlivých 3D technologií, které jsou v práci popisovány. Praktická část se zabývá samotnou realizací návrhu - analyzuje konkrétní zakázku a detailně rozepsané postupy při výrobě s využitím ručního 3D skeneru a konstrukcí modelu v parametrickém 3D CAD systému SOLIDWORKS. V závěru práce se provede technicko-ekonomické zhodnocení a porovnání práce konstruktéra vůči 3D skeneru.
The bachelor thesis focuses on the production design of a shield and holder for a racing motorbike KTM EXC 350. It is a SolidVision, s.r.o. commission. The thesis is divided into adjacent sections which are in accordance with the process of design. The thesis includes characteristics of particular 3D technologies, which are described in the work. The practical basis of the work involves in the actual implementation of the design - analyses the particular commission and in detail elaborated procedures of the manufacturing with the use of handheld 3D scanner and 3D design model in a parametric 3D CAD system SOLIDWORKS.The conclusion of this thesis consists of the technical-economical evaluation and comparing the work of a design engineer and 3D scanner.
Description
Citation
KOHOUTKOVÁ, A. Využití moderních technologií pro návrh výroby štítu a držáku závodní motorky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Hornungová: Jaké jsou mzdové náklady spojené s návrhem řešení? částečně odpovězeno Ing. Bartošek: Jaká fáze procesu výroby krytu je nejkritičtější a proč? částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO