Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, týkající se pracovněprávních vztahů z právní, daňové, ekonomické a účetní perspektivy. Na základě analýzy současné situace zaměstnavatele v oblasti pracovněprávních vztahů, jsou navržena možná řešení jeho problému, kterým je nedostatek zaměstnanců vznikající v návaznosti na odchody do starobních důchodů zaměstnanců.
The bachelor´s thesis deals with the matters of labour law relations at the selected employer. The theoretical part explains concepts related to labour law relations from a juristic, fiscal, economic and accounting perspectives. Based on the analysis of the the current situation of the contractor in the field of labour law relations, possible solutions to his problem are suggested, which is lack of employees in connection with the retirement of the employees.
Description
Citation
LAMAČOVÁ, M. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Otázky oponenta: 1) Jak výhodné pro zaměstnance obecně bylo zrušení superhrubé mzdy, při předpokládané stejné výši základní mzdy? - odpovězeno 2) Čím může být způsobena tak vysoká nemocnost zaměstnanců? - odpovězeno 3) Na základě čeho je stanovena výše náborového příspěvku? A je částka dostačující? - odpovězeno Ing. Petr Kupčík, Ph.D.: Přemýšlela jste nad tím, jakým spůsobem by jste mohla motivovat starší zaměstnance, aby ze zaměstnání neodcházeli? - odpovězeno Pokud by zaměstnanec zůstal na hlavní pracovní poměr, bude to mít vplyv na výši starobního důchodu? - odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA: Jaká je struktura akcionářů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO