Lilith

Abstract
Socha Lilith je figurální sochou, která v sobě kombinuje prvky hyperrealismu s prvkem ryze abstraktním. Postava ženy sedící na trůně je obalena a zahalena do nesouvisejících elementů a jejich nesouvisejících vztahů, které tak vytvářejí její pomyslný šat. Socha je výsledkem zájmu o téma skrytosti a jejího sochařského ztvárnění. Socha je kombinací materiálů, převážně ji tvoří sklolaminát a polyester.
Statue The Lilith is figural sculpture that combines elements of hyperrealism with purely abstract element. Female figure sitting on a throne is wrapped and draped in unrelated elements and their relationships. That make her imaginary clothes. The statue is the result of interest in the topic of mystery and its sculptural representation. The statue is a combination of materials, mostly it consists of fiberglass and polyester.
Description
Citation
ŠERÝ, V. Lilith [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba
Comittee
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) akad. soch. Martin Zet (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) prof. PaeDr. Radek Horáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-05-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO