Vizualizace XML

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo nastudovat problematiku XML a jeho transformací, pokusit se o identifikaci problémů zobrazení obecného XML dokumentu a následně vytvořit grafický nástroj, který by umožnil interaktivní zobrazení a editaci XML dokumentu. Tento dokument se zabývá problematikou vizualizace obecného XML. Prezentuje vizualizační techniku pro zobrazení obecných XML dokumentů bez použití XSL nebo CSS. Výsledný program byl napsán v jazyce Java s využitím knihoven Jaxen 1.1 a dom4j.1.6.1.
The goal of this bachelor's thesis was to study XML and its transformations, identify possible problems of displaying general XML document and to create graphical tool that provides interactive visualization and editing of XML document. This text deals with problems of XML visualization. It presents a visualization technique for representing general XML documents without using XSL or CSS. Final program was written in Java programming language using Jaxen1.1 and dom4j.1.6.1 libraries.
Description
Citation
HERNYCH, R. Vizualizace XML [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO