Podnikatelský záměr založení nové firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení nové firmy, zaměřené na uskutečňování společenských akcí a poskytování pohostinských služeb. Práce definuje základní pojmy, cíle, metody, a teoretické poznatky potřebné pro objasnění zpracovávané tématiky, na jejímž základě je vypracován konkrétní podnikatelský plán. V závěru práce je shrnuto zhodnocení efektivnosti investování do konkrétního nápadu prostřednictvím dynamických ukazatelů.
The subject of the bachelor thesis is the elaboration of a business plan for the foundation of a new company. The company is focused on the realization of social events and providing hospitality services. The thesis defines basic concepts, objectives, methods, and theoretical knowledge necessary to clarify the subject matter on the basis of which a specific business plan is drawn up. In the conclusion of the thesis, the evaluation of the effectiveness of investing in a particular idea is summarized with the help of dynamic indicators.
Description
Citation
ĎURKECHOVÁ, Z. Podnikatelský záměr založení nové firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
otázky oponentky - odpovězeno Ing. Poláček - Jakým způsobem jste určila váhu jednotlivých rizik v rámci analýzy rizik? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO