Administrativní budova pivovaru v Černé Hoře, řešení technologické etapy zastřešení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je řešení zastřešení objektu budovy, která slouží jako administrativní budova pivovaru v Černé hoře. Všechny přílohy řeší zastřešení pomocí dřevěného krovu a ploché střechy, tvořené vazníky. Práce řeší technologický postup provádění obou variant zastřešení, řešení zásad organizace výstavby, návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochranu zdraví na stavbě, časový plán, kontrolní a zkušební plány pro každou variantu provádění a konstrukční detaily.
The aim of this bachelor thesis is to design a roof construction for a building used as an administrative centre at the Černá hora brewery. The attachments provide a solution in forms of a wooden roof frame and a flat roof constructed from tie beams. The thesis contains the technological procedures for constructing both variants of roofing, principles according to which is the construction organised, safety and health measures taken on the construction site, design of the mechanical assembly, time plan, controlling and testing plans for both variants and construction details.
Description
Citation
NEVOLE, J. Administrativní budova pivovaru v Černé Hoře, řešení technologické etapy zastřešení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO