Využití cenové diskriminace produktu na mezinárodních trzích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkrétních doporučení v oblasti cenové diskriminace pro společnost působící na mezinárodních trzích. Tato doporučení jsou podložena výpočty parity kupní síly, cenové elasticity poptávky a analýzami primárních i sekundárních dat z prostředí evropských trhů. Práce je strukturovaná do třech hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými východisky, druhá společností a vybranými trhy a poslední část je věnována samotným doporučením.
The thesis is aimed at making specific recommendations on price discrimination for a company operating in international markets. These recommendations are supported by calculations of purchasing power parity, price elasticity of demand and analyses of primary and secondary data from European markets. The thesis is structured in three main parts, the first dealing with the theoretical background, the second with the company and the selected markets and the last part with the recommendations themselves.
Description
Citation
TEMPÍR, S. Využití cenové diskriminace produktu na mezinárodních trzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Karas: Co bylo omezením v časové řadě, proč 10 let? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO