Hospodaření městyse Nedvědice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na fungování, hospodaření a vedení obcí a na základní informace o veřejných zakázkách a jejich zadávání v České republice. V analytické části je představen městys Nedvědice, jeho minulost a obyvatelé, analýza jeho hospodaření a veřejných zakázek. Třetí část obsahuje návrhy z oblasti veřejných zakázek se zaměřením na snížení výdajů a administrativní zátěže u zadávání zakázek v budoucnosti.
This bachelor thesis is in its theoretical part focused on functioning, economy and management of municipalities and on basic information about public contracts in the Czech Republic. In the analytical part, township Nedvědice is presented, it’s past and inhabitants, analysis of its economic activities and public contracts. Third part contains proposals from the area of public contracts focusing on reduction of expenses and administrative burden in future tenders.
Description
Citation
VRBKA, B. Hospodaření městyse Nedvědice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Vedoucí: Hospodářské dopady nového zákona o veřejných zakázkách na obce. Oponent: Jakou úlohu by hrála obec v případě více zadavatelů na dodávku elektrické energie a plynu? Doc. Beneš: Jiná než ekonomická kritéria. Prof. Koráb: "Podstřelování" ceny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO