Tester USB kabelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Meranie nízkych odporov je problematika, ktorá sa vyskytuje aj pri USB kábloch. Základnou vlastnosťou, ovplyvňujúcou funkcionalitu je totiž úbytok napätia. Práca sa venuje teoretickým možnostiam merania nízkych odporov a následnej ralizácii zapojení. Pre riadenie zariadenia je využitý mikrokontrolér ATmega32U4, ktorý poskytuje USB rozhranie pre programovanie. V práci sú teoreticky rozobraté jednotlivé komunikácie, využité pre OLED displej a ADC. Následne je v práci rozobratý návrh dizajnu krabičky pre zariadenie a základy programu, ktorý je nahratý v mikrokontroléri.
Measuring low resistances is a problem that also occurs with USB cables. The basic feature influencing the functionality is the voltage drop. The work deals with the theoretical possibilities of measuring low resistances and subsequent realization of connections. The ATmega32U4 microcontroller is used to control the device, which provides a USB interface for programming. Work theoretically discusses individual communications used for OLED display and ADC. Subsequently, the work discusses the design of the box for the device and the basics of the program, which is uploaded to the microcontroller.
Description
Citation
FAŠANGA, J. Tester USB kabelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kohout (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: 1. Proč měřič od zdroje proudu odpojuje oba konce USB kabelu? Nemohly by na jedné straně být všechny jeho vodiče spojeny dohromady? Vývody konektorů byste pak mohl na DPS propojit jednou masivní plochou mědi, která by měla téměř nulový odpor a také byste mohl vypustit polovinu výkonových tranzistorů. 2. Proč pro zdroj proudu a A/D převodník používáte samostatné referenční zdroje TL431?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO