Sledování pohybu osob ve video sekvenci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se věnuje detekci pohybujících se osob ve video sekvenci. Zabývá se hlavně problematikou detekce pohybu a určením místa pohybu. V práci je představena poměrně nová metoda detekce pohybu Local Binary Pattern, která umožňuje rychlou a přesnou detekci pohybu. Součástí práce je také aplikace pro detekci osob. Práce podrobně zveřejňuje testy této aplikace a uvádí klady a zápory různých nastavení aplikace, které může posléze čtenář využít při práci s aplikací.
This thesis is devoted to detect moving person in video sequence. It is dealed with detect motion primarily and it is determinated by place of motion. The thesis introduces relatively new method of detection motion Local Binary Patterns, which allow quick and exact detect of motion. Inhere of  this thesis is also application for detect person. The thesis publishes tests of this application detailed and it mentiones positives and negatives of different settings application which reader can finally use at work with application.
Description
Citation
HOCHMAN, Z. Sledování pohybu osob ve video sekvenci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO