Průběh zakázky vybraným podnikem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku Medi-Globe s.r.o. Na základě získaných informací analyzuje její současnou situaci, a to od prvotního přijetí zakázky, přes celý výrobní proces, až ke konečné expedici hotového výrobku. Cílem bakalářské práce je navrhnout nápravná opatření, která povedou ke zlepšení průběhu zakázky v daném podniku.
The bachelor's thesis deals with order processing in the selected manufacturing company Medi-Globe s.r.o. Based on acquired information the bachelor's thesis analyses the current situation, from the initial order acceptance, through the whole manufacturing process, to the final expedition of the finished product. The aim of the bachelor's thesis is to suggest corrective measures that will lead to an improvement of order processing in the company.
Description
Citation
KRKOŠKOVÁ, V. Průběh zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-17
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. Návrhy na navýšení spolehlivosti dodávek máte ve stejném termínu jako je jejich vyhodnocení. Vysvětlete. Zodpovězeno. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. Průběh celkového zakázky - přijetí a evidence zakázky jsou v průběžné době přijetí a nákupu materiálu? Zodpovězeno. Zkrácení doby realizace a dodání zakázky. Bylo by možné vyjednat nové podmínky s dodavateli společnosti? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 2 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO