Diagnostická aplikace založená na TwinCAT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca popisuje postup tvorby diagnostickej aplikácie pre gumárenský lis riadený systémom Beckhoff TwinCAT. Aplikácia v pravidelných intervaloch monitoruje lis a v prípade poruchy oznámi jej príčinu obsluhe na monitore riadiaceho automatu. Diagnostická aplikácia je vytvorená vo vyššom programovacom jazyku Visual C++ vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio. So systémom TwinCAT komunikuje prostredníctvom knižnice štandardu .NET Framework TwinCAT::Ads, ktorá je súčasťou systému. Poruchové texty sa načítavajú z databázy prostredníctvom rozhrania Microsoft OLE DB s využitím jazyka SQL.
This bachelor´s thesis describes designing of diagnostics application for press controlled by Beckhoff TwinCAT. Application monitors press regularly and informs staff in case of breakdown. Diagnostics application is created in high-level programming language Visual C++ in Microsoft Visual Studio environment. Application communicates with TwinCAT via .NET Framework library TwinCAT::Ads, which is part of TwinCAT. Breakdown texts are read from database via Microsoft OLE DB interface using SQL.
Description
Citation
ZIGO, Ľ. Diagnostická aplikace založená na TwinCAT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Student seznámím komisi s obsahem své BP na výborné úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO