Laboratorní přípravek pro demonstraci linkových kódů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce má za cíl návrh a realizaci laboratorního zařízení pro generování linkových kódů. V teoretické práci je popsán digitální přenos informaci a jednotlivé linkové kódy. Praktická část práce se zabývá návrhem a následnou realizací celého zařízení. Výsledkem práce jsou schémata zařízení, desky plošných spojů, software pro mikrokontrolér a výsledky měření.
This thesis aims proposal and implementation of laboratory equipment for generating Line codes. The theoretical part describes digital transmission of information and the individual Line codes. The practical part deals with the design and subsequent implementation of the entire device. The results of this works are the theme of device an apparatus for printed circuit boards, software for microcontroller measurement and results.
Description
Citation
NAVRÁTIL, M. Laboratorní přípravek pro demonstraci linkových kódů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Václav Uher, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Jak náročné by bylo rozšíření přípravku o další linkové kódy? Věděl Počítal jste při návrhu s touto možností? Věděl Přidat na úkor náhodného generování? Pseudonáhodné - Reagoval Je tam generátor? Reagoval Proč jste rešíl takto a ne pomocí jedněch z prvních řešení? Reagoval Používáte pro ochranu napájení jednosměrné nebo obousměrné? odpověděl špatně, Schématická značka Věděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO