Automatizovaná správa softwarových projektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci jsou popsány a porovnány vybrané nástroje pro průběžnou integraci (continuous integration - CI) a průběžné nasazování (continuous deployment - CD). Dle připravené metodiky byly porovnány nástroje Jenkins, GitLab, TeamCity a Bamboo. Každý z těchto systému byl nainstalován na čistý systém Ubuntu 20.04 LTE, pak nakonfigurován a otestován na vybraném softwarovem projektu. Důraz byl kladen zejména na kompatibilitu s Linuxovými systémy a jazyky C/C++.
This work describes and compares selected tools for continuous integration (CI) and continuous deployment (CD). Jenkins, GitLab, TeamCity, and Bamboo tools were compared according to the prepared methodology. Each of these systems was installed on a clean Ubuntu 20.04 LTE system, then configured and tested on a selected software project. The focus was placed on compatibility with Linux systems and C/C++ languages.
Description
Citation
DOSTÁL, D. Automatizovaná správa softwarových projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Antonín Bohačík (člen) Ing. Kryštof Zeman, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. Otázky: 1) Vpráci zmiňujete pojem „webhook“, můžete tento pojem vysvětlit? 2) Na jednoduchém příkladu uveďte rozdíl mezi deklarativním a skriptovaným Jenkins pipeline konfiguračním souborem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO