Generátor syntetických dat pro vývoj algoritmů kompenzujících zkreslení vznikající pohybem objektů snímaných řádkovou kamerou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problémem deformace snímků vzniklé v důsledku pohybu při snímání řádkovou kamerou. Algoritmy kompenzující dané zkreslení často vyžadují velké množství dat pro jejich správnou funkci. Datové sady jsou často nedostupné a jediná možnost je využití syntetických dat. S dnešní výpočetní technikou lze syntetizovat snímky blízké reálným. V práci jsou shrnuty klasické metody generování syntetických dat a některé aplikace neuronových sítí. Další částí je popis vytvořeného softwaru, který produkuje snímky podobné chybnému výstupu řádkové kamery.
Master’s thesis deals with problem of image motion deformation as a result of image capture by line scan camera. Algoritms that compensate said deformation often need large pool of data to ensure their correct function. Datasets are often not available, thus the need for synthetic data generation. With current graphical hardware it is possible to synthesize images close to reality. In this thesis are summarized common methods for image syntheis and few aplications of neural networks. The next part summarizes software implementation that generates images simillar to deformed output of line scan camera.
Description
Citation
FURIK, P. Generátor syntetických dat pro vývoj algoritmů kompenzujících zkreslení vznikající pohybem objektů snímaných řádkovou kamerou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student sebevědomě prezentoval výsledky své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. Následovala diskuse s komisí. Doc. Jaroš se dotazoval na použitý HW a architekturu programu. Doc. Hammer se dotázal na práci s literaturou a použití v praxi. Doc. Jaroš se dále dotazoval na objektivní metriku v kontextu testování generované množiny. Doc. Jirsík se dotázal na důvod použití řádkové kamery. Prof. Janáčová se dotazovala na potenciální pohyby ještěrky a praktické využití výzkumu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO