Řízení nákladů v podniku s využitím analýzy bodu zvratu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, a sice na část teoretickou, kde budou popsány a klasifikovány druhy nákladům nákladové kategorie a termíny. Dále popsán způsob výpočtu bodu zvratu a jeho interpretace. V praktické části bakalářské práce bude analýza bodu zvratu a metody řízení nákladů budou aplikovány na konkrétní podnik v praxi. V třetí části uvedu návrhy na řešení dané problematiky.
Bachelor’s thesis is divided into three parts. The first part focuses on definition of theoretical basis, classification and description of break even point analysis. In the second part is the break even point analysis applied in praxis. In the third part will be the solution suggested.
Description
Citation
ROZEHNAL, J. Řízení nákladů v podniku s využitím analýzy bodu zvratu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO