Rozpoznávání žil prstů lidské ruky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování obrázků v odstínech šedé u žil v prstě lidské ruky a následnou extrakcí a vzájemným porovnáváním vzorů vytvářených žilami. Práce poskytuje úvod do problematiky biometrických systémů a zpracování obrazu. Po představení komerčních řešení s podobným zaměřením se v části zpracování obrazu práce věnuje různým modifikacím algoritmů adaptivního prahování. Proces zpracování obrazu a extrakce rysů je zakončený porovnáním vzniklých struktur, které extrahované žíly vytvářejí. V neposlední řadě obsahuje práce testování a zhodnocení dosáhnutých výsledků.
This diploma thesis deals with different ways of grayscale image processing of veins in a finger of human hand. The process consists of vein structure extraction, and then this structure is compared with collection of provided snapshots. First of all we introduced problem of biometric systems and image processing. There are presented also some commercial solutions from the same field. Within the detailed description of image processing we suggested different modifications in adaptive thresholding algorithm, feature extraction, which continues into comparison of vein structures. Thesis is closed by testing and final review.
Description
Citation
SZALAYOVÁ, L. Rozpoznávání žil prstů lidské ruky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc. (člen) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Je Vaše implementace z hlediska rychlosti vhodná pro nasazení do nějakého vestavěného systému (s DSP procesorem)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO