Fluktuace zaměstnanců ve státním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá v první řadě mírou fluktuace zaměstnanců ve státním podniku. Práce je rozdělena na tři části a to na teoretickou, analýzu současného stavu a praktickou část. Teoretická část definuje základní pojmy - fluktuace, její hlavní příčiny, pozitivní a negativní dopady. Praktická část se zaměřuje na popis konkrétního podniku analýzou fluktuace podniku v letech 2010 – 2015. Nedílnou součástí práce je průzkum pracovní spokojenosti zaměstnanců, která má vliv na fluktuaci ve společnosti.
The aim of this bachelor thesis is to focus on the scale of fluctuations employees in the state company. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the first part are defined the basic concepts as fluctuation, causes of fluctuations, positive and negative impacts on the social environment. The practical part focus on the personal description of the company by analysing the company fluctuations in years 2010 – 2015. The research of the satisfaction of employees is necessary part in this thesis, because of its impact on fluctuations of the company.
Description
Citation
MATUSZNÁ, V. Fluktuace zaměstnanců ve státním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
otázky oponenta: - zodpovězeny Další otázky: Ing. Chlebovský: V rámci fluktuace zaměstnanců prováděla jste ji i s konkurenčními firmami? Mateřské školy vznikly jako potřeba od zaměstnavatelů? - zodpovězeny částečně doc. Romahel: Ukazatel fluktuace je ve Vaší práci nadprůměrem - Vaše výhody by měli udržet zaměstnance postižné sezónní fluktuací nebo všechny? Jako to dělají zahraniční podniky? - zodpovězeno částečně prof. Rejnuš: Podnik zadává těžbu na základě výběrových řízení - mají více cizích nebo vlastních zaměstnanců? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO