Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. První část práce vysvětluje teoretická východiska, ve kterých je vysvětlen pojem finanční analýza, její jednotlivé ukazatele, indexy a modely. V analytické části pak jsou pomocí těchto ukazatelů prováděny jednotlivé výpočty a tím je realizována samotná finanční analýza. Na základě zjištěných hodnot jsou předloženy návrhy na zlepšení situace v dané společnosti.
The bachelor’s thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the selected company in 2012 – 2016. First part of this thesis explains theoritical points in which is described what is financial analysis, its indicators, indexes and models. In analytical part is shown with help of these indicators the calculations and with that is realized the financial analysis. The suggestions are made to improve the situation on the basis of the valued detected in the selected company.
Description
Citation
KABELÁČ, M. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázka vedoucího: Uveďte, z jakých důvodů je nevhodné porovnávat hodnoty ukazatelů Topforsport s.r.o. s oborovými průměry. odpovězeno Otázky oponenta: Který z uvedených návrhů pro zlepšení situace považujete za nejdůležitější a proč? odpovězeno Umíte vysvětlit zrušení brněnské pobočky společnosti i přes fakt, že společnost sídlí v Brně? odpovězeno Prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Nárůst tržeb za zboží v roce 2016 výrazně narostl oproti roku 2015? Znáte důvod? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO