Nosná konstrukce jízdárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této práce je návrh a posouzení nosné konstrukce jízdárny v Třebechovicích pod Orebem. Jedná se o obdélníkovou halu o rozměrech 36m x 72m se sedlovou střechou, která bude sloužit k drezuře a jezdeckým soutěžím. Rozměr haly je dán jízdní plochou 25m x 60m, bezpečnostními odstupy a tribunou pro diváky. Nosná konstrukce je tvořena třinácti příčnými vazbami po šesti metrech z plnostěnných sloupů a příhradových vazníků, které jsou mezi sebou propojeny vaznicemi. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťuje systém ztužidel.
The aim of this thesis is the design and assessment of the load carrying structure of a riding hall in Třebechovice pod Orebem. It is a rectangular hall with dimension of 36 meters x 72 meters with a gabled roof that will be utilized for dressage and equestrian competitions. Hall dimension is determined by the riding area 25 meters x 60 meters,by the safety clearances and grandstand for spectators. The load carrying structure is made up of thirteen crosslinks by six meters of solid-columns and lattice trusses connected by purlins. The spatial rigidity of the structure is ensured by the bracings system.
Description
Citation
PATRNÝ, J. Nosná konstrukce jízdárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO