Aplikace nových metod pro zabezpečení vzdálených počítačů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabývá zabezpečením počítačů pro domácnosti a malé firmy. Nejdříve analyzuji současný stav, jak zabezpečení počítačů probíhá. V teoretické části budu popisovat typy počítačových infekcí, které se dnes vyskytují a používané techniky pro odstranění těchto infekcí. Analyzuji současný stav na trhu technické podpory pro koncové uživatele a popisuji svoji podnikatelskou činnost. V návrhu řešení představuji novou metodu zabezpečení počítačů na dálku a výhody, které tento nový koncept přináší. Zaměřuji se také na ekonomické přínosy využití modelu poskytování technické podpory na dálku jako je snížení nákladů, centralizace a zvýšení efektivity.
This paper is focused on computer security services for households and small businesses. First I analyze the current situation on the computer security market. In theoretical part of the paper I will describe known types of security threats as viruses, malware, rootkits and counter measures against these threats. In practical part of the paper I analyze current conditions on the market, my business project and I introduce new concept for securing remote computers. I will talk about economical advantages of this concept as cost reduction, centralization of resources and increase in efficiency.
Description
Citation
ŠANDERA, V. Aplikace nových metod pro zabezpečení vzdálených počítačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO