Webové aplikace pro podporu výuky zpracování audiosignálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vytvořením appletů pomocí jazyka JavaScript. Tyto applety by měly být nápomocné při výuce zpracování signálů, tím, že studentům názorně předvedou a vysvětlí danou problematiku a jak jednotlivé parametry ovlivní výsledek určitého děje. V práci je rozebrána teorie potřebná k pochopení a implementaci jednotlivých jevů. Dále jsou v práci popsány důležité části kódu jednotlivých webových aplikací a také knihovny, které byly využiti pro implementaci.
This bachelors thesis deals with a creation of web applications using JavaScript language. These web applications should be helpful in signal processing classes by showing and explaining different phenomenons to students. Students can see how different parameters affect the outcome of said issue. The theory needed for understanding and implementation is covered by this thesis. Thesis covers key parts of the code of said web applications and the libraries used for their implementaition.
Description
Citation
MALCHER, T. Webové aplikace pro podporu výuky zpracování audiosignálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Jelínková (člen) Ing. Pavel Záviška (člen) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Pod vzorcem (2.2) píšete, že „sumou všech proložených interpolačních funkcí sinc získáme aproximaci mezi jednotlivými vzorky a tím aproximaci výsledného signálu.“ Za jakých podmínek bychom teoreticky získali původní signál přesně? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO