SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY

but.committeeAkad. arch. Ladislav Kuba - předseda, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Kotrla - tajemník, Ing. arch. Viktor Svojanovský - člen, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen,cs
but.defenceZávěrečnou práci obhajoval na dobré úrovni pro mgr. práce. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a na dobré úrovni. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl jasně. Otázky při rozpravě: Čeho mělo být architektonicky dosáhnuto? Jak je řešena v několika místech hydroizolace? Prostory pro vzduchotechniku, rekuperaci? Proč není navrženo zádveří? Jak jsou řešeny prostory pro hendikepované? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na dobré úrovni.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDýr, Petrcs
dc.contributor.authorValík, Jaroslavcs
dc.contributor.refereeMaar, Radekcs
dc.date.accessioned2021-06-17T06:57:39Z
dc.date.available2021-06-17T06:57:39Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractTématem zadání diplomové práce bylo zpracování architektonické studie vybraného objektu z předdiplomního projektu urbanistického řešení Sportovně – rekreačního resortu Králíky v okrese Ústí nad Orlicí. Urbanisticko-architektonická studie vymezila pozemky vhodné k umístění horského hotelu, které se nachází v těsné blízkosti stávající městské zástavby jižně od města a v jihozápadní části vymezené lokality pro realizaci sportovně-rekreačního resortu Králíky. Záměrem města je vybudovat na vlastním pozemku nový hotelový komplex k poskytnutí maximálních servisních služeb vznikajícího resortu. Ski hotel je navržen jako jeden stavební objekt s příslušenstvím. Dále jsou součástí stavby vedlejší objekty jako zpevněné plochy a komunikace, přípojky inženýrských sítí apod. Ski hotel je navržen v energeticky pasivním standardu, bude splňovat nároky na vysokou kvalitu vnitřního prostředí a bude minimalizovat spotřeby energií na svůj provoz. Prioritou návrhu je zdravé vnitřní prostředí a šetrnost k životnímu prostředí. Cílem bylo vytvoření stavby, která respektuje okolní zástavbu a svým hmotovým řešením nevyčnívá do okolí.cs
dc.description.abstractThe theme of the diploma thesis was the elaboration of an architectural study of a selected building from the undergraduate project of the urban design of the Kraliky Sports and Recreation Resort in the Ústí nad Orlicí district. The urban-architectural study defined a property suitable for the location of a mountain hotel, which is located in close proximity to the existing urban development south of the city and in the southwestern part of the defined location for the implementation of the sports and recreational resort Kraliky. The city's intention is to build a new hotel complex on its own property to provide maximum service for the emerging resort. The ski hotel is designed as one building with additional structures including ancillary buildings such as paved areas and roads, utilities, etc. The ski hotel is designed in an energy-passive standard, it will meet the requirements for high quality indoor environment and will minimize energy consumption for its operation. The priority of the project is a healthy indoor environment and environmental friendliness. The aim was to create a building that respects the surrounding buildings and its material solution does not protrude into the surroundings.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationVALÍK, J. SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.cs
dc.identifier.other136291cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198292
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdiplomová prácecs
dc.subjectSki hotelcs
dc.subjectKrálíkycs
dc.subjectubytovánícs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectwellnesscs
dc.subjectpasivní důmcs
dc.subjectdiploma thesisen
dc.subjectSki hotelen
dc.subjectKralikyen
dc.subjectaccommodationen
dc.subjectrestauranten
dc.subjectwellnessen
dc.subjectpassive houseen
dc.titleSPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKYcs
dc.title.alternativeSPORTS AND RECREATIONAL RESORT KRÁLÍKYen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-15cs
dcterms.modified2021-06-16-10:11:53cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid136291en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:18:05en
sync.item.modts2021.11.12 11:21:34en
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-56995.pdf
Size:
76.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-56995.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
44.74 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-56996.pdf
Size:
310.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-56996.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_136291.html
Size:
1.41 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_136291.html
Collections