Optimalizace zdanění fyzické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby dle platné legislativy ČR. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a možnosti, jak lze dosáhnout nižší daňové povinnosti, které jsou v další části aplikovány na konkrétní fyzickou osobu. Vlastní návrhy řešení zahrnují více možností daňové povinnosti fyzické osoby. Následně je vybrána varianta s nejvyšší daňovou optimalizací.
The bachelor thesis is focused on optimizing the taxation of invidual person, according to valid legislation of Czech Republic. The theoretical part explains basic concepts and possibilities of how to achieve lower tax obligations, which is applied in the next part to a specific invidual. The last part includes multiple options for the tax liability of invidual person. Subsequently, the option with the highest tax optimization is selected.
Description
Citation
ŠVEJDA, J. Optimalizace zdanění fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno Otázky komise: Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D.: Je z pohledu daňové zátěže optimální varianta vždy tou nejvýhodnější možností? Odpovězeno. doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Jaké nedaňové faktory byste vzal v potaz při komplexnějším rozhodování o optimální variantě? Odpovězeno. Ing. Petr Kupčík, Ph.D.: V práci uvažujete s nezdanitelnými částmi základu daně . Víte, k jakým podstatným změnám došlo v této oblasti za poslední 3 roky? Odpovězeno částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO