Využití geosyntetik v silničním stavitelství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce představuje materiál používaný pro výrobu geosyntetik, jednotlivé druhy běžně používaných geosyntetik a popisuje jejich specifické funkce a vlastnosti. Dále přibližuje procesy aplikace geosyntetik a typické chyby v těchto procesech, zahraniční zkušenosti s použitím geotextilií a produkty tuzemských výrobců. V praktické části práce porovnává návrhy geotextilií pro různá podloží. Včetně finančního vyhodnocení jednotlivých návrhů.
Bachelor thesis presents the material used for production of geosynthetics, the various types of commonly used geosynthetics and describes their specific functions and properties. It shows the processes of applications of geosynthetics and typical errors in these processes, foreign experience with the use of geotextiles and products of domestic manufacturers. In the practical section thesis compares the various proposals of geotextiles for various bedrocks. Including financial evaluation of individual proposals.
Description
Citation
KOLKOVÁ, N. Využití geosyntetik v silničním stavitelství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO