Návrh plánování a řízení zakázek z pohledu OSVČ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá priebehom zákazky v sprostredkovateľskej firme Tower Finance a.s., konkrétne analýzou procesu a vytvorením návrhu na zlepšenie, ktorý zabezpečí rast celej spoločnosti a zvýši spokojnosť klientov.
The bachelor thesis deals with course of the contract in brokerage fimr Tower Finance a.s., specifically by analyzing the process and creanting an improvement proposal that will secure the growth of the whole company and increase the satisfaction of clients.
Description
Citation
PAŠKA, T. Návrh plánování a řízení zakázek z pohledu OSVČ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-09-11
Defence
Otázky vedoucího práce prof. Ing. Marie Jurová, CSc. - za jakých podmínek byste u zprostředkovatele navrhovaná nová místa - zodpovězeno - co dosáhne zprostředkovatel tím, že bude mít nové pracovní místo - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Ing. Nina Bočková, PhD. - uvádíte celkové náklady, kolik procent výnosů z nákladů to bude mít, žádné ekonomické údaje v praci neuvádíte - zodpovězeno - chybí vysvětlení zkratek Ing. David Schüller, Ph.D. - máte vágní SWOT analýzu, zvažoval jste zhodnocení důrazu faktorů, proč pro vás není tak důležitá - částečně zodpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. - na základě čeho hodnotíte dobu procesu, když neuvádíte časové údaje - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO