Určování elastických charakteristik vysoce-porézních materiálů s využitím impulsové excitační techniky

but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi svoji bakalářskou práci a následně odpověděl správně na všechny otázky oponenta i další otázky členů komise: Jakým způsobem byla u impulsové excitační metody kontrolována jakost uváděna v práci? Jak výsledky ovlivňuje tlumení? Jak byste pro v práci analyzovaný vzorek numericky určoval modul pružnosti ve smyku?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠeveček, Oldřichcs
dc.contributor.authorKollmann, Marekcs
dc.contributor.refereeLošák, Petrcs
dc.date.accessioned2021-06-15T06:55:29Z
dc.date.available2021-06-15T06:55:29Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá aplikací impulzně excitační techniky (IET) k určování elastických charakteristik vysoce-porézních materiálů a ověřením její praktické použitelnosti k tomuto účelu. V teoretické části je vysvětlen princip této metody spolu s argumenty pro využití mimo podmínky stanovené normou. V další části je s využitím programu ANSYS vytvořen model pěnové struktury s otevřenou pórovitostí tvořené Kelvinovými buňkami, který slouží jak pro zjištění modálních charakteristik modelu, vstupujících do vyhodnocení elastických vlastností porézního materiálu pomocí IET, tak pro simulaci standardní tahové zkoušky určující tyto homogenizované elastické charakteristiky přímým způsobem. Na výpočtovém modelu byl dále analyzován vliv porozity a velikosti buněk na jeho elastické charakteristiky. Ten se prokázal být ve shodě s teorií dle Gibsonové a Ashbyho. V závěru práce jsou konfrontovány výstupy výpočtových modelů s dostupnými, experimenty naměřenými, daty elastických vlastností různě porézních materiálů a zhodnoceny možnosti využití IET k určení těchto charakteristik. Ukázalo se, že IET správně podává informace o tuhosti modelu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis dealt with the application of pulse excitation technique (IET) to determine the elastic characteristics of highly-porous materials. The first part explained the principle of this method together with the arguments for use outside the conditions given by the standard. In the next part, a model of foam structure with open porosity based on Kelvin cell was created in ANSYS software. The influence of porosity and cell size on its elastic characteristics was determined on the model. It was showed to agree with the theory according to Gibson and Ashby. The result of the work was the evaluation of the possibility of using IET to determine these characteristics, these results were then compared with the experimental values. It turned out that the IET provides the correct information about the stiffness of the model.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKOLLMANN, M. Určování elastických charakteristik vysoce-porézních materiálů s využitím impulsové excitační techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132146cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197337
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectImpulzně excitační technikacs
dc.subjectIETcs
dc.subjectpěnová struktura s otevřenou pórovitostícs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectKelvinova buňkacs
dc.subjectImpulse excitation techniqueen
dc.subjectIETen
dc.subjectfoam structure with open porozityen
dc.subjectFEMen
dc.subjectANSYSen
dc.subjectKelvin cellen
dc.titleUrčování elastických charakteristik vysoce-porézních materiálů s využitím impulsové excitační technikycs
dc.title.alternativeDetermination of the elastic characteristics of highly-porous materials by means of the impulse excitation techniqueen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:17cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid132146en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:10:04en
sync.item.modts2021.11.12 14:59:05en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_132146.html
Size:
9 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_132146.html
Collections