Hedging a formy zajištění úrokového rizika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je zajistit úrokové riziko podniku. Práce obsahuje teoretické vysvětlení úroku a nástrojů k zajištění. Analytická čas porovnává vzájemné vazby úrokových sazeb a navrhuje tři varianty vývoje referenční sazby PRIBOR. následně posuzuje vhodnost forem zajištění pro konkrétní situaci podniku.
Subject of bachelor thesis is secure interest rate risk. Thesis include teoretical explanation of rate and hedging Instruments. Analytical section compares the link of interest rates and suggests three variants of reference rate PRIBOR progress. Then review suitability of hedging forms for specific company situation.
Description
Citation
GAŽO, M. Hedging a formy zajištění úrokového rizika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
prof. Rejnuš: Závěrem práce bylo navržení zajištění, jaké to je zajištění? - zodpovězeno prof. Rejnuš: V čem je zvolené zajištění nejlepší? - zodpovězeno prof. Rejnuš: Je možné zajistit swap jinak než přes banku? - zodpovězeno doc. Fedorová: Byla práce zpracována na konkrétní společnost? - zodpovězeno prof. Rejnuš: Čím se liší hedging od pojištění? - zodpovězeno prof. Rejnuš: Co se děje s rizikem u hedgingu? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO