Netradiční tepelné oběhy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce popisuje čtyři netradiční tepelné oběhy a zařízení, která je využívají. Jsou to Stirlingův cyklus, organický Rankinův cyklus, Kalinův cyklus a Braytonův cyklus s vnějším spalováním. Cykly jsou popsány z hlediska hlavních součástí jejich zařízení a z hlediska jejich termomechanického principu. Dále je v práci pro každý oběh uvedeno jeho využití a jeho klady a zápory. Pro ideální případy cyklů jsou zde také uvedeny vztahy pro výpočet vykonané práce, přiváděného tepla a termické účinnosti.
The bachelor thesis is describing four unconventional heat cycles and devices which are using them. It is Stirling cycle, organic-Rankine cycle, Kalina cycle and Brayton cycle. The cycles are described in terms of the main parts of their devices and in terms of their thermomechanical principle. In thesis are also stated applications for each cycle and their advantages and disadvantages. There are also stated formulas for the ideal cases of cycles to calculate specific work done, specific input heat flow and efficiency of cycle.
Description
Citation
SNÁŠEL, J. Netradiční tepelné oběhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-17
Defence
Doc. Štětina Jaká je asi tak největší turbína pracující v Braytonově cyklu? Uveďte některé další tepelné oběhy. Jaké látky se používají v ORC cyklech? Dr. Charvát Proč se v oběhu Stirlingova stroje používají prvky ze začátku periodické soustavy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO