Využítí Michelsonova interferometru pro detekci optického signálu a měření malých odchylek polohy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá popisem a využitím interference dvou koherentních optických svazků. Jsou zde diskutovány podmínky koherence a jejich souvislost se vznikem interference. Pro praktické využití interferenčního jevu se zde používá Michelsonův interferometr. V práci je ukázána možnost měření relativně malých změn – výchylky piezokrystalu, měření koherenční délky optického zdroje a měření indexu lomu transparentních materiálů. Dále je zde naznačen způsob optické koherentní detekce a jeho využití v optických komunikačních systémech. Pro demonstraci principu bylo provedeno měření detekce optického signálu modulovaného externím modulátorem.
The dissertation is concerned with the description and utilization of interference of two coherent optical rays. In addition, the conditions of coherence and its connections with the occurance of interference are discussed. Michelson's interferometer is used for the practical utilization of the interference effect. The possibility of measuring relatively small changes is demonstrated - deviation of piezocrystal, measurement of the coherent length of optical source and measurement of the index of refraction of tramsparent materials. The manner of optical coherent detention and its utilization in optical communication systems is indicated. After demonstration of the principle was carried out the measuring of detection of optical signal modified by the external modulator.
Description
Citation
KOVÁČ, P. Využítí Michelsonova interferometru pro detekci optického signálu a měření malých odchylek polohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šimša, CSc. (člen) Ing. Miloslav Macho, CSc. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO