Studium degradace Li-ion akumulátorů pomocí elektrochemických a dalších nedestruktivních metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium degradácie Li-iontových článkoch, za použitia nedeštruktívnych metód. V teoretickej časti je obsiahnutá základná problematika danej technológie, základné pojmy a poznatky. Ďalej prejdeme k praktickej časti, kde popísané metódy overíme v praxi.
This bachelor thesis is focused on the study of the degradation of Li-ion cells, using non-destructive methods. The theoretical part contains the basic issues of the technology, basic concepts and knowledge. Next, we move on to the practical part, where we verify the described methods in practice.
Description
Citation
GAVALIEROVÁ, V. Studium degradace Li-ion akumulátorů pomocí elektrochemických a dalších nedestruktivních metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Na obrázk č. 52 jsou patrny známky degradace identifikované snímkováním mikroCT. Lze uvedeným snímkováním určit velikost dané degradace a případně jakou jinou metodu byste použila pro určení velikosti identifikované degradace? Zkoušeli jste při měření akustické emise i měření pomocí akustického tranformátoru? Z jaké hloubky akumulátoru jsou snímány výsledky pomocí microCT? Čím je způsobena degradace elektrod Li-ion akumulátorů? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO