Implementace parametrického ekvalizéru do VST3 zásuvného modulu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se věnuje oblasti DSP (číslicové zpracování signálů – Digital Signal Processing), konkrétně parametrickým strukturám digitálních shelving filtrů využitelných jakožto stavebních bloků parametrického ekvalizéru. Cílem práce je nastudovat možnosti nepřímého návrhu parametrických filtrů využitím dekompozice přenosové funkce shelving filtrů na funkci fázovacího článku a následná implementace těchto filtrů do zásuvného modulu pomocí Steinberg VST3 SDK.
This thesis deals with the field of DSP (Digital Signal Processing), specifically with structures of digital parametric shelving filters, which can be used as building blocks of parametric equalizer. The objective of this thesis is to learn the options of indirect parametric filter design using decomposition of transfer functions into the function of an all-pass filter and implement these using Steinberg’s VST3 SDK.
Description
Citation
PEVNÝ, J. Implementace parametrického ekvalizéru do VST3 zásuvného modulu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Hicham Atassi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Jsou ve vašem plug-in modulu mezi kontrolerem a procesorem přenášeny parametry filtru (kmitočet, zisk, jakost) nebo jeho koeficienty? Používáte pro tento přenos privátní nebo standardní komunikaci a proč? Provádíte výpočet koeficientů filtru podle aktuálního vzorkovacího kmitočtu a jak v plug-in modulu získáte jeho aktuální hodnotu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO