Návrh mechanismu zvedání umělého osvětlení pro hydroponické pěstování

but.committeeprof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Gregor, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval závěrečnou práci. Obsah prezentace: - Cíl práce - Teoretická část (popis hydroponie, hydroponického osvětlení, zdvihače osvětlení) - Praktická část (vlastní návrh sestavy a jeho částí včetně ukázky kontrolního pevnostního výpočtu, odhad cenové návratnosti, vizualizace funkce zdvihače při růstu salátu) Po prezentaci zodpověděl otázky oponenta práce a otázky položené členy komise. Dotaz na důsledky horizontální síly na konstrukci a návrh opatření. Zodpovězeno uspokojivě. Dotaz na jednotkovou cenu pěstování salátu. Zodpovězeno částečně.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorNaď, Martincs
dc.contributor.authorČernoch, Lukáš-Davidcs
dc.contributor.refereeMáša, Vítězslavcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:09Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:09Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPráce se zabývá optimalizací osvětlení hydroponických systémů z hlediska energetické náročnosti pomocí zdvihacího mechanismu. Zakládá se na volbě vhodného osvětlení, řešení zdvihu a možnosti nenáročné automatizace. Úvodní část rozebírá základní principy a varianty hydroponických farem, jejich výhody, nevýhody a popis dílčích částí. Jelikož je práce zaměřena na návrh mechanismu zdvihače světel, práce detailněji popisuje různé typy osvětlení pro pěstování rostlin a taktéž různé zdvihací mechanismy, ze kterých je zvolen nejvíce vhodný. Následně byl vytvořen 3D model zvoleného mechanismu a vypracována pohybová studie. Na závěr praktické části byl realizován výpočet cenové návratnosti.cs
dc.description.abstractThe work deals with the optimization of lighting for hydroponic systems in terms of energy efficiency, using a lifting mechanism. It is based on the selection of a suitable lighting, stroke solutions and the possibility of simple automation. The introductory part analyzes the basic principles and variants of hydroponic farms, their advantages, disadvantages and description of partial parts. The work is focused on the design of the light lifter mechanism, so it describes in more detail the different types of lighting for growing plants, and also summarizes the various lifting mechanisms from which it is chosen the most suitable. Subsequently, a 3D model of the selected mechanism was created including a motion study. The final part of the practical part was the price return calculation of the mentioned mechanism.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationČERNOCH, L. Návrh mechanismu zvedání umělého osvětlení pro hydroponické pěstování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140406cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205929
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOsvětlenícs
dc.subjectpěstební osvětlenícs
dc.subjecthydroponiecs
dc.subjecthydroponická farmacs
dc.subjectzdvihací mechanismuscs
dc.subjectlanový mechanismuscs
dc.subjectvýška osvětlenícs
dc.subjectvýška zdvihucs
dc.subjectLightingen
dc.subjectgrow lighten
dc.subjecthydroponicsen
dc.subjecthydroponic farmen
dc.subjectlifting mechanismen
dc.subjectrope mechanismen
dc.subjectlight heighten
dc.subjectlifting heighten
dc.subjectstrokeen
dc.titleNávrh mechanismu zvedání umělého osvětlení pro hydroponické pěstovánícs
dc.title.alternativeDesign of a lifting mechanism for artificial lighting for hydroponic cultivationen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-16:32:31cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid140406en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:09en
sync.item.modts2022.06.16 08:20:19en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
10.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
9.52 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140406.html
Size:
8.15 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140406.html
Collections