Projekt – Organizace tanečního maratonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá organizací tanečního maratonu. V teoretické části jsou charakterizovány pojmy jako manažer, projektový management a sportovní marketing. Také jsou čtenáři seznámeni s charakteristikou tance a jeho vlastnostmi. K analýze současného stavu jsem využila anketu a SWOT analýzu. Dále se věnuji přípravě a organizaci tanečního maratonu včetně návrhů na jeho inovaci.
This bachelor thesis deals with organization of dance marathon. In a theoretical part some terms are characterized, such as a manager, project management and sport marketing. The readers are also given information about dance features and characteristics. I used the survey and SWOT analysis to analyze the present state. Furthermore I deal with preparation and organization of dance marathon including the proposals for its innovation.
Description
Citation
FIKEJZOVÁ, K. Projekt – Organizace tanečního maratonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) RNDr. Hana Lepková (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky od vedoucího práce: Jakou formou je vhodné oslovit potenciální sponzory akce a pro jaké firmy jsou účastnice studentského tanešního maratonu cílovou skupinou? Otázky od oponenta práce: Jakou formu byste zvolila při oslovování potenciálních sponzorů? Ostatní otázky: prof. Koráb: Proč jste dotazníkové šetření udělala až po skončení akce? Odpovězeno Ing. Ptáček: V tabulce máte uvedený sponzorský dar 10 000 Kč, ale v textu pracujete s částkou 15 000 Kč, jak je to možné? Odpovězeno RNDr. Lepková: Jaké podpůrné činnosti je třeba zafinancovat u pořádané akce? Odpovězeno Ing. Juřica: Jaký je časový harmonogram na pořádání akce? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO