Detekce podobností v programových kódech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce seznamuje s pojmem plagiátorství a jeho možnými druhy. Zaměřuje se na problematiku detekce podobnosti zdrojových kódů, zejména u grafických rozhraní v prostředí MATLAB. Dále představuje již existující detektory. Praktická část práce se věnuje nalezení vhodných příznaků k detekci podobnosti ve zdrojových kódech GUI a seznamuje s navrženou metrikou detekovaných příznaků. Popisuje interní logiku vytvořeného detektoru podobností a diskutuje dosažené výsledky ověření funkčnosti detektoru.
The Bachelor introduces the concept of plagiarism and possible kinds of plagiarism. It focuses on the problem of detecting the similarity of source codes, especially with graphical interfaces in the MATLAB environment. It also describes already existing detectors. The practical part of thesis is focused on finding appropriate flags for detection of similarity in source codes and introduces the metric of detected flags. It also describes the internal logic of created detector of similarity and discusses the results of its testing.
Description
Citation
MAŤAŠOVÁ, K. Detekce podobností v programových kódech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce a komise byla seznámena s posudky. V následné diskuzi odpověděla na dotazy členů komise. Studentka obhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO