Možnosti monitorování hazardního prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá mobilní robotikou a jejím využitím v průmyslu, konkrétně v průmyslu energetickém. Důraz je kladen na schopnost pohybu a překonávání překážek. Cílem této práce je poskytnout čtenáři základní přehled o mobilní robotice, o podvozcích, jejich druzích, výhodách a účelu použití. V druhé častí je popsán návrh koncepce podvozku mobilního monitorovacího zařízení pro zadanou aplikaci. Následuje návrh koncepce polohovacího zařízení na kterém bude umístěno zařízení pro monitorování. Tyto koncepce mají za účel nastínit možné řešení práce a byly řešeny s ohledem na funkčnost zařízení a cenu. Výstupem je předpokládané mobilní monitorovací zařízení, které by mělo být schopné plnit zadané úkoly.
This bachelor’s thesis is about mobile robotics and usage it in electricity industry. First part solve ability of taking the fences and provide basic facts about mobile robotics, kind of chassis and purpose of usage to reader. Second part includes concepts of truck and position device with monitoring system. This concepts solve submission with reference to utility of monitoring device, mobile robot and price. Output of this work is constructive solving of mobile monitoring robot.
Description
Citation
MACH, J. Možnosti monitorování hazardního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Petr Koška, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO