Implementace projektových dat k identifikaci akcí vedoucích k zlepšení projektového řízení ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práca sa venuje problematike zvyšovania úrovne projektového riadenia prostredníctvom projektu zameraného na sledovanie a zobrazovanie dostupných dát o projekte v reporte. V troch hlavných častiach rozoberá najprv nutné teoretické znalosti súvisiace s problematikou a následne pokračuje časťou venujúcou sa analýze spoločnosti, v ktorej je činnosť vykonávaná. V tejto časti sú zároveň popísané súvisiace procesy, ktoré v spoločnosti prebiehajú a vysvetlené skutočnosti, ktoré bolo potrebné brať do úvahy. V poslednej časti boli vykonané analýzy dôležité pre úspešnú implementáciu projektu a je popísaný jeho samotný priebeh.
The thesis is dedicated to the problematics of increasing the level of project management through a project that is focused on displaying and tracking available project data in a report. In the first of the three main parts it depicts the theoretical knowledge tied to the problematics and in the second it describes and analysis the company at which the project was implemented. This part also delineates the processes in the firm and explains facts that had to be considered. The last part of the thesis contains analysis which were important for successful implementation of the project and describes the actual implementation.
Description
Citation
VÁVRA, V. Implementace projektových dat k identifikaci akcí vedoucích k zlepšení projektového řízení ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.: Kdyby jste si mohl vybrat - volil by jste platformu od společnosti Microsoft? - odpovězeno Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc: Jaké náklady jste v ekonomickém zhodnocení zahrnul? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO