Demontáž a montáž BGA pouzder na zařízeních s nucenou konvekcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se soustředí na vysvětlení problematiky pouzdření, konstrukci pouzder BGA a následných opravárenských procesů, které lze pro tato pouzdra zvolit. Práce dále zahrnuje vysvětlení fyzikálních principů přenosu tepla. V neposlední řadě jsou v této práci srovnány konkrétní stanice pro provádění oprav BGA pouzder a některé jejich parametry.
This bachelor thesis is focused on problematics of packaging, BGA package construction and following rework procedures that can be chosen for this packages. This thesis further includes explanation of physical principles of heat transfer. Last but not least particular rework stations for BGA rework with their specifications are being compared in this bachelor thesis.
Description
Citation
DUNDR, J. Demontáž a montáž BGA pouzder na zařízeních s nucenou konvekcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Proč si myslíte, že při použití teplovodivé pasty byla měřena teplota vzduchu nad součástkou? Jaký byl použitý tvp BGA pouzdra a typ součástky? Proč byly použity jenom čtyři termočlánky , když jste měl k dispozici šestikanálový teplotní profiloměr? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO