Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje pro přípravu přířezů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se primárně zabývá návrhem dřevoobráběcího stroje zaměřeného na technologii zpracování dřeva pomocí řezání – rozmítací pily. V úvodu práce je seznámení se zpracovávaným materiálem – dřevem a jeho zpracování ve formě přířezů a dále je uvedena rešerše přidružených strojů se stejnou technologií zpracování obrobků. Posléze je rozebrána i bezpečnost při obrábění na dřevoobráběcích strojích a jednotlivé bezpečnostní prvky, které stroje musí obsahovat. Z tohoto průzkumu je následně vytvořen model pily se všemi potřebnými náležitostmi. Závěr práce je věnován analýze rizik navrhnutého strojního zařízení a jejich redukci.
This thesis deals primary with design of a woodworking machine focused on woodworking technology by cutting – rip saw. The introduction to the work is get to acquainted with the material to be processed – wood, and also the search of associated machines with the same technology of workpiece processing. Next part is focused on the safety of machining on woodworking machines and the individual safety features that the machines must contain are also analyzed. From this survey, a saw model with all the necessary features is created. The conclusion of the thesis is devoted to the risk analysis of the proposed machinery and their reduction.
Description
Citation
ZÁVODNÝ, T. Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje pro přípravu přířezů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní stroje, systémy a roboty
Comittee
prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (předseda) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (místopředseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Student nesplnil dostatečným způsobem cíle diplomové práce. Diplomou práci je třeba přepracovat podle doporučení výše.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO