Ekologické faktory při třískovém obrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje vlivy vznikající při třískovém obrábění, aspekty řezného procesu, recyklaci a nakládání s odpady. Cílem bakalářské práce je rešerše problematiky třískového obrábění a jeho vlivu na ekologii.
This bachelor thesis describes the effects resulting from the machining performance aspects of the cutting process, recycling and waste management. The aim of this bachelor work is a search problem of cutting and its effect on ecology.
Description
Citation
TOMEK, J. Ekologické faktory při třískovém obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Co bude mít pravděpodobně za následky zpřísňování ekologických požadavků v zemích EU? V práci hovoříte i o recyklaci PVD vrstev. Jak tzv. „stripping“ probíhá, kdo ho provádí, a jaký je sled operaci? Jak tato metoda zatěžuje životní prostředí? Ovlivňuje volba polotovaru či velikost přídavku nějakým způsobem prostředí z ekologického hlediska? Je použití výkovku, odlitku ekologičtější? Je možno obrábět s povlakovanými nástroji bez využití procesních kapalin a jaké důsledky z toho mohou plynout. Technologie briketování, o které se zmiňujete, by jistě před implementací do výroby vyžadovala jisté kroky. Jaké kroky by to podle vás mohly být? Jak lze zajistit třídění třísek z různých materiálů pro použití technologie briketování. Zhodnocení hlučnosti dle tabulky v práci. Způsoby odhlučnění obráběcího procesu. Jaké druhy chvění a vibrací mohou při procesu obrábění vznikat? Student otázky zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO