Podnikatelský záměr na uspořádání crossfitového závodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje analýze crossfitové závodu Fit Monster. Ve své práci ukazuji organizaci této sportovní události pro cca 250 lidí. Práce je rozdělena na čtyři části, první teoretickou, kde poukazuji na management a podnikatelský plán, ve druhé se zabývám přípravou akce, SWOT analýze a marketingovému mixu. Ve třetí části reálnému rozpočtu a čtvrtá část bude obsahovat vyhodnocení včetně návrhů na zlepšení.
Bachelor thesis provides an analysis crossfitt race Fit Monster. In my work I show an organization of this event for about 250 people. The work is divided into four parts, the first theory, which I refer to management and business plan, the second deals with the preparation of the event, the SWOT analysis and marketing mix. In the third part to a real budget and the fourth part will contain an evaluation including recommendations for improvement.
Description
Citation
ZHÁŇAL, R. Podnikatelský záměr na uspořádání crossfitového závodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
vedoucí - odpovězeno Ing. Milichovský - máte uvedená média, a chcete oslovit celoplošně, jaké a za kolik? - odpovězeno doc. Korvas - vztah k předešle proběhlé akci - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO