Měření tvrdosti kovových materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je definovat tvrdost materiálu a popsat možnosti jejího zkoušení, včetně historie a vývoje jednotlivých zkoušek tvrdosti. Druhá – praktická část této práce se zabývá aplikací některých těchto zkoušek na vybrané vzorky, včetně zhodnocení výsledků těchto zkoušek.
The aim of this thesis is to define and describe the hardness of material, possibilities of its testing, including the history and development of individual tests of hardness. The practical part of this work consists of the application of some of these tests on selected samples, including the evaluation of the results.
Description
Citation
DUFKOVÁ, H. Měření tvrdosti kovových materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Libor Válka, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO