Inklinometry a gyroskopy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá snímači detekujícími úhlový náklon. Kromě jiných snímačů je možné zařadit zde také akcelerometry a gyroskopy. V práci jsou popsány snímače náklonu pracující s kapacitní, piezorezistivní a tepelnou metodou. Kapacitní akcelerometry firem Analog Devices, STmicro a Freescale, piezorezistivní akcelerometry firmy Panasonic Matsushita a gyroskop ADXRS300 jsou ověřovány praktickým měřením. Jsou zjišťovány jejich parametry, které jsou následně porovnávány s údaji od výrobce. V práci je rovněž vyhodnocena věrohodnost jednotlivých měření. Práce je rozdělena na kapitoly, které teoreticky popisují principy jednotlivých akcelerometrů, a na kapitoly, které se zabývají vyhodnocením naměřených údajů a dat.
This study deals with tilt sensors. Besides others methods, accelerometers and gyroscopes are also convenient to solve this problem. Tilt sensors which are described in this thesis are working with capacitive, piezoresistive and thermal method. Capacitive accelerometers from producer Analog Devices, STmicro and Freescale, piezoresistive accelerometers from producer Panasonic Matsushita and gyroscope ADXRS300 are tested by practical measurement. Parameters of these accelerometers are found and they are compared with parameters from producer. Measurement reliability in this study is analysed as well. This thesis is divided in chapters theoretically describing principles of particular accelerometers and the chapters containing measured data evaluation.
Description
Citation
HÝVNAROVÁ, I. Inklinometry a gyroskopy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Lepka, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Studentka úspěšně obhájila diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO