Slovinské národní divadlo v Lublani

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem diplomové práce je zpracování architektonického návrhu budovy Slovinského národního divadla na Kongresním náměstí v Lublani. Řešené území se nachází v srdci historického centra Lublaně. Budova divadla je situována do bloku domů, který je vymezen ulicemi Slovenska, Čopova, Wolfova a navazuje na náměstí Prešernov. Z jižní strany je blok vymezen parkem Zvezda, který vytváří přirozené kulturně-rekreační prostředí a doplňuje tak nově vzniklé veřejné prostrory v rámci budovy divadla. Objem divadla je tvořen třemi zkosenými hmotami, které na sebe navzájem prostorově i funkčně navazují. Plášť pochozí střechy tak vytváří systém ramp, kterými je možné vystoupat z předprostoru divadla až na nejvyšší část, ze které je výhled na město a na hrad.
The aim of the project is to conceive a new theatre house in the Ljubljana city centre. The proposed location is Južni trg (Southern Square) next to Congress Square. The designed building is situated in the carré. The outside contour of the carré is determinated by the important public space coordinates: Slovenska Street, Congress Square, Knafelj passage, Vegova Street, Čopova Street, Wolfova Street. On the southern side the carré borders with Zvezda Park which creates nature cultural and recreational space and supports new public spaces arising from the new theatre building. The shape of the building consists of three skewed forms which are spatially and functionally connected. The roof surface forms a system of ramps which are opened for the public. It is possible to climb from the parterre of the theatre to the highest platform of the structure. From the roof there is a nice view of the city and The castle of Ljubljana.
Description
Citation
ŠIMEČKOVÁ, B. Slovinské národní divadlo v Lublani [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Jiří Suchomel (předseda) Ing. arch. Roman Antl (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Janoušek (člen) doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO