Návrh vytvoření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je zpracování návrhu investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů zaměřeného na společnosti těžící zlato. Za tímto účelem je v práci vytvořen modelový fond a proveden výběr společností podle jeho statutu. Podniky jsou následně analyzovány, verifikovány a na závěr komparovány pro stanovení výsledného poměru jednotlivých společností ve fondu. V závěru práce je sestaven návrh pro managment fondu s doporučeným složením jeho portfolia.
The subject of the bachelor's thesis is the elaboration of a proposal for an investment portfolio of a fund of qualified investors focused on gold mining companies. For this purpose, a model fund is created and it is made a selection of companies according to its statute. After that the companies are analyzed, verified and finally compared to determine the final ratio of individual companies in the fund. At the end of the work, a proposal for the management of the fund with the recommended composition of its portfolio is compiled.
Description
Citation
KAZDA, T. Návrh vytvoření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucího - částečně odpovězeno Ing. Fojtů: Víte na základě jakých kritérií Vámi vybraný poskytovatel dat hodnotí 27 uvedených společností? - částečně odpovězeno prof. Rejnuš: Je Vámi navržené řešení chápáno jakožto podílový fond? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO