Obnova hesel v distribuovaném prostředí

but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: V práci uvádíte (str. 36), že distribuovaná varianta Wrathionu dosahuje rychlosti 35 000 hesel/s. K lámání jakého formátu se toto číslo vztahuje? Prováděl jste měření i pro jiné formáty? Popište metodiku měření zátěže síťového provozu. Jaká data jsou v tomto provozu majoritně obsažena? Tvrdíte (str.40), že GPU variantu se nepodařilo zprovoznit, protože je limit na přenos zkompilovaných kernelů (obvykle o velikosti < 5MB) z hlavního uzlu na zbývající. Vzhledem k faktu, že každý uzel může mít potenciálně jiné prostředí (různá GPU), tak by bylo vhodnější specifické kernely kompilovat až na cílových uzlech. Co Vám bránilo upravit takto Wrathion a vyhnout se problému, na který jste narazil?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHranický, Radekcs
dc.contributor.authorKos, Ondřejcs
dc.contributor.refereeVeselý, Vladimírcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:26:52Z
dc.date.available2019-04-03T22:26:52Z
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractCílem práce je navržení a implementace frameworku umožňujícího obnovu hesel v distribuovaném prostředí. Úvodní část se tak zaměřuje na analýzu bezpečnosti hesel, technik používaných pro útoky na ně a také představuje metody bránící napadání hesel. Představen je nástroj Wrathion umožňující obnovu hesel za pomocí akcelerace na grafických kartách díky integraci frameworku OpenCL. Provedena je také analýza dostupných prostředí umožňující běh výpočetních úloh na více zařízeních, na jejím základě je pro rozšíření Wrathionu zvolena platforma OpenMPI. Popsány jsou jednotlivé úpravy a přidané komponeny nástroje a celý systém je také podroben experimentům zaměřujícím se na měření škálovatelnosti a náročnosti síťového provozu. Diskutována je také finanční stránka věci z pohledu využitelnosti Wrathionu v cloudovém distribuovaném prostředí.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to design and implement a framework allowing password recovery in a distributed environment. The research is therefore focused on analyzing the security of passwords, techniques used for attacks on them and also presents methods preventing attacks on passwords. Described is the Wrathion tool which is allowing password recovery using acceleration on graphic cards through the integration of OpenCL framework. Conducted is also an analysis of available environments providing means to run computing tasks on multiple devices, based on which the OpenMPI platform is chosen for extending Wrathion. Disclosed are various modifications and added components, and the entire system is also subjected to experiments aiming at the measuring of scalability and network traffic performance. The financial side of the use of Wrathion tool is also discussed in terms of its usability in cloud based distributed environment.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationKOS, O. Obnova hesel v distribuovaném prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96331cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61952
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobnova heselcs
dc.subjecthashovací funkcecs
dc.subjectOpenMPIcs
dc.subjectOpenCLcs
dc.subjectdistribuované výpočetní systémycs
dc.subjectpassword recoveryen
dc.subjecthash functionsen
dc.subjectOpenMPIen
dc.subjectOpenCLen
dc.subjectdistributed computation systemsen
dc.titleObnova hesel v distribuovaném prostředícs
dc.title.alternativePassword Recovery in Distributed Environmenten
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:25cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid96331en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:12:15en
sync.item.modts2021.11.12 09:13:29en
thesis.disciplineBezpečnost informačních technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-18213_o.pdf
Size:
88.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-18213_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-18213_v.pdf
Size:
86.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-18213_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_96331.html
Size:
1.44 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_96331.html
Collections