Tepelné zpracování ručních utahovacích nástrojů

but.committeedoc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (člen)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDoležal, Pavelcs
dc.contributor.authorGregor, Martincs
dc.contributor.refereeKouřil, Miloslavcs
dc.date.accessioned2022-05-24T22:53:00Z
dc.date.available2022-05-24T22:53:00Z
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou tepelného zpracování ručních utahovacích nástrojů. Literární rozbor je zaměřen na principy tepelného zpracování jako je žíhání, austenitizace, kalení a popouštění. Pozornost je dále soustředěna na nekonvenční technologie tepelného zpracování s využitím vakua a pecních atmosfér na bázi dusíku. Rozbor dělení a tepelného zpracování nástrojových ocelí je dalším předmětem literární rešerše. V experimentální části je uvedeno strojní vybavení a technologický postup zpracování polotovaru ve společnosti Wera Werk s.r.o., která se již více než 50 let zabývá výrobou, odbytem a inovací ručních utahovacích nástrojů. Následuje zpracování experimentálního materiálu se zaměřením na tepelné zpracování a indikaci mechanických vlastností při laboratorních zkouškách. Na základě naměřených a statisticky zpracovaných hodnot mechanických veličin je vypracován návrh optimalizace postupu tepelného zpracování ručních utahovacích nástrojů ve společnosti Wera Werk.cs
dc.description.abstractBachelor´s thesis deals with problems of heat treatment of hand tightening tools. Literary analysis is focused on the principles of heat treatment such as annealing, austenitizing, quenching and tempering. Attention is also focused on unconventional heat treatment technology using vacuum and furnace atmospheres based on nitrogen. Analysis of dividing and heat treatment of tool steels is another subject of literary research. In the experimental part are machinery and technological progress of the stock in the company Wera Werk s.r.o., which has more than 50 years engaged in the manufacture, sales and innovation of hand tightening tools. Following processing of the experimental material with a focus on heat treatment and mechanical properties indicate in laboratory tests. Based on the measured and statistically processed values of mechanical quantities is developed design optimization process of heat treatment of hand tightening tools of Wera Werk.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationGREGOR, M. Tepelné zpracování ručních utahovacích nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .cs
dc.identifier.other58326cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16726
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectTepelné zpracovánícs
dc.subjectruční utahovací nástrojecs
dc.subjectnekonvenční postupy tepelného zpracovánícs
dc.subjectHeat treatmenten
dc.subjecthand tightening toolsen
dc.subjectunconventional heat treatment proceduresen
dc.titleTepelné zpracování ručních utahovacích nástrojůcs
dc.title.alternativeHeat treatment of hand tightening toolsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2012-06-25-10:45:02cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid58326en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.25 00:52:59en
sync.item.modts2022.05.25 00:13:02en
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
971.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_58326.html
Size:
8.7 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_58326.html
Collections