Roušky a respirátory jako ochrana před viry a bakteriemi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Pandémia spôsobená vírusom SARS-CoV-2 priniesla zvýšenie pozornosti zameranej na rúška a respirátory, keď vznikali otázky o ich filtračnej účinnosti a ovplyvňujúcich parametroch ako vlhkosť, doba používania, správnosť nasadenia či na možné dekontaminačné metódy na predĺženie doby používania. V práci sú najprv popísané možné spôsoby prenosu koronavírusu SARS-CoV-2, zloženie a materiály rúšok a respirátorov. Následne sú popísané mechanizmy depozície častíc na vlákna filtra. Ďalšia časť sa zaoberá normami pre chirurgické rúška, látkové rúška a porovnaním jednotlivých noriem pre respirátory, s detailnejším popisom témy obsahu oxidu uhličitého pod respirátorom, stručným charakterizovaním nanočastíc a ich možného zlepšenia vlastností rúšok. Nasleduje vyhodnotenie filtračnej účinnosti a možných ovplyvňujúcich parametrov. Na záver sú zosumarizované potenciálne metódy opätovného použitia respirátorov a rúšok.
Pandemic caused by virus SARS-CoV-2 brought high attention to face masks and raised some questions about their filtration efficiency and performance affecting parameters such as high humidity, long term usage, fit factor, or possible decontamination methods for usage prolonging. In this thesis, mechanisms of SARS-CoV-2 transmission and structure and materials of face masks are firstly discussed. Then mechanisms of particle deposition on filter fibers are described. Subsequently standards of surgical masks, cloth masks and respirators are described and compared, with detail on carbon dioxide concentration under respirator. Nanoparticles and their possible effects on enhancing face mask parameters are briefly characterized. Then filtration efficiency and affecting parameters are evaluated. And finally possible decontamination methods for face masks reusability are summarized.
Description
Citation
VARGA, M. Roušky a respirátory jako ochrana před viry a bakteriemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1) Mezi protipandemickými opatřeními v ČR se objevilo také nařízení o nošení ochranných pomůcek v interiérech, kde jeden z možných variant ochrany bylo použití dvou přes sebe překrývajících se chirurgických roušek naráz. Vyjádřete se k vhodnosti tohoto řešení. Hodnocení odpovědi: zodpovězeno. 2) Filtrační účinnost materiálu je poměr částic, které materiál odfiltruje, k množství částic, které do materiálu vstupují. Množství částic však může být vyjádřené počtem částic, ale i hmotností. Jaké z těchto vyjádření (početní anebo hmotnostní) se při testování ochranných pomůcek používá? Liší se výsledná celková filtrační účinnost při početní a hmotnostní analýze? Pokud ano, jak se liší? Hodnocení odpovědi: zodpovězeno. 3) Jakým způsobem se testuje těsnost, respektive vhodnost střihu respirátorů? Hodnocení odpovědi: zodpovězeno. V rozpravě k BP byly položeny studentovi dále tyto otázky: Prof. Štětina ocenil seznam symbolů, padla jen malá připomínka k řazení symbolů a odsazení jednotek. Prof. Štětina se zeptal: „ Jak je to se spórami plísní z hlediska využití respirátorů a roušek?“ Doktor Krejčí podotkl, že také bude záležet na těsnoti ochranného prostředku, jak bude dobře sedět. Hodnocení odpovědi: zodpovězeno. Doktor Krejčí se zeptal, zda se v normách zohledňuje, že když rouška nesedí na tváři kolem nosu, tak zda se někdo pokusil kvantifikovat únik částic těmito netěsnostmi/snížení účinnosti? Hodnocení odpovědi: zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO